Aktualności

Zapraszamy od 18 lutego do 18 maja 2019 r. do testowania bazy BioOne Complete »

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów oraz udziału w 

I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji

z cyklu „Wojna i Książka”

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów  zbrojnych i politycznych.  Stan badań i perspektywy badawcze.
Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu  II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do zorganizowania pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw  i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych w obszarach związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji zostanie również zaprezentowana problematyka  ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także przebieg i rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.

Termin zgłaszania referatów – 15 marca 2019 r.

 Język konferencji: polski i angielski

Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wojnaiksiazka.pl/

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Instytut Kultury Popularnej zapraszają do zgłaszania referatów do 18.03 na konferencję Oblicza codzienności9-10 maja 2019, więcej»

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej zaprasza na wystawę

XXIV Poznański Przegląd Książki Naukowej

organizowany pod honorowym patronatem
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego,

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40

Zdjęcia z uroczystego otwarcia 4.02, o godz.12.00 – fot. Joanna Błoch, Adrian Wykrota

 

BIBLIOTEKA 2018, nr 22(31)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Więcej»

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w roku 2017 i 2018 realizowała projekt Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na UAM w Poznaniu, który został dofinansowany w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach działania na platformie czasopism naukowych PRESSto posadowiono 254 archiwalne numery periodyków wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRESSto poszerzyło swoje zasoby o następujące pełno tekstowe tytuły:

 1. Annales Missiologici Posnanienses ISSN: 1731-6170
 2. Czasopismo Prawno-Historyczne ISSN: 0070-2471
 3. Studia z Dziejów Wielkopolski ISSN: 1731-0679
 4. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ISSN:  2299-1875
 5. Folia Praehistorica Posnaniensia ISSN (Print): 0239-8524 
 6. Folia Scandinavica Posnaniensia ISSN: 2299-6885
 7. Glottodidactica ISSN: 0072-4769
 8. Interdisciplinary Studies in Musicology ISSN: 1734-2406
 9. Investigationes Linguisticae ISSN: 1426-188X
 10. Kultura Społeczeństwo Edukacja ISSN: 2300-0422
 11. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog ISSN: 2391-470X
 12. Porównania ISSN: 1733-165X
 13. Poznańskie Studia Teologiczne ISSN: 0209-3472
 14. Przegląd Politologiczny ISSN: 1426-8876
 15. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ISSN: 2083-9782
 16. Przestrzenie Teorii ISSN: 2450-5765
 17. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM. ISSN: 2081-8270
 18. Roczniki Integracji Europejskiej ISSN: 1899-6256
 19. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna ISSN: 2353-1428
 20. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ISSN: 0035-9629
 21. Studia Germanica Posnaniensia ISSN: 0137-2467
 22. Studia Romanica Posnaniensia ISSN (Print): 0137-2475
 23. Studia Rossica Posnaniensia ISSN: 0081-6884
 24. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne ISSN: 1731-7517
 25. Teologia Praktyczna ISSN: 1642-6738

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasobami PRESSto.

Wernisaż

Autobiografia

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu serdecznie zapraszają
od 7 grudnia 2018 do 17 stycznia 2019
na wystawę prac
Wiesława Napierały „Autobiografia”
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Ratajczaka 38/40. Wstęp wolny.

Prace remontowe w budynku Collegium Chemicum zostały zakończone. Od 1.02.2019 będą dostępne następujące bloki sygnatur:

700 001 – 740 000 
770 001 – 790 000 
795 001 – 796 640
798 001 – 798 130 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

Loading...