Aktualności

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej,

dr Maciej Kowalczyk oraz Maciej Ziąbka zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy

„Żołnierze kajzera w przededniu powstania wielkopolskiego…Niemiecki garnizon w Poznaniu podczas I wojny światowej 1914-1918”.

Otwarcie odbędzie się 14 września 2018 roku o godz.17.00

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu.

Wystawa będzie prezentowana do 13.11.2018 r.

Uroczystość otwarcia uświetni wykład dra Macieja Kowalczyka na temat:  „Niemiecki garnizon w Poznaniu podczas I wojny światowej 1914-1918”.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów dra Macieja Kowalczyka i Macieja Ziąbki.

 

Żołnierze kajzera w przededniu powstania wielkopolskiego

Las

fotografie: Roman Rogoziński

wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

13 września-13 listopada 2018

Wstęp wolny. Więcej…

Library Connect Poznań 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i firma Elsevier zapraszają na Seminarium zorganizowane w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie rozwiązań wzmacniających rolę biblioteki w uczelni. III edycja cyklu będzie poświęcona zagadnieniom związanym z ewaluacją nauki i ustawą 2.0, w kontekście jej wpływu na biblioteki i zarządzanie czasopismami naukowymi. Jedna z sesji jest dedykowana otwartej nauce i będzie dotyczyć repozytoriów instytucjonalnych i zintegrowanych systemów zarządzania informacją naukową.

Seminarium odbędzie się Poznaniu w dniach 13-14 listopada 2018.

Program obejmuje prelekcje i warsztaty. Rejestracja na listę rezerwową. Więcej»

W związku z pracami remontowymi w magazynach niedostępne są sygnatury:

 • wznowienie planowane w październiku:
  299 551 – 300 000 
  438 001 – 438 224
  1 217 601 – 1 217 605 
 • wznowienie planowane w listopadzie:
  700 001 – 740 000 
  770 001 – 790 000 
  795 001 – 796 640
  798 001 – 798 130 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy biblioteki,
   2. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
   3. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.
Loading...