Bazy danych

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.

opis Web of Science (poszerzony o pakiet Citation Connection)

Web of ScienceTM Core Collection
BIOSIS Citation IndexSM
Current Contents Connect®
Data Citation IndexSM
Derwent Innovations IndexSM
KCI-Korean Journal Database
MEDLINE®
SciELO Citation Index
Zoological Record® 

Web of Science Core Collection: Citation Indexes: 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes: 

Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2010-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
Index Chemicus (IC) --2010-present 

InCites – narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp wymaga założenia konta osobistego na platformie Web of Science. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (dostęp zdalny do zasobów UAM). Konto osobiste do InCites można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium.

Journal and Highly Cited Data (od września 2015 r. )

(połączenie bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators)

Journal Citation Reports 1997-2017

opis SCOPUS

opis SciVal  – narzędzie bibliometryczne Korzystanie jest możliwe po założeniu osobistego konta. Konto takie można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Założone konto osobiste działa w serwisach Elsevier  także na serwerach Science Direct lub bazy Scopus.

Biblioteka Nauki CEON»

udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). Na początku lipca 2018 r. w Bibliotece Nauki było dostępnych w wersji pełnotekstowej ok. 850 czasopism ze wszystkich obszarów wiedzy i dziedzin nauki. Zasoby wciąż się powiększają, zarówno o nowe numery, jak i nowe tytuły. (Platforma Otwartej Nauki/ PON)

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki:

Tymczasowo nie jest możliwe zakładanie kont osobistych w poziomu Multiwyszukiwarki po zalogowaniu się do systemu zdalnego dostępu.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

„Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

  • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
  • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

  • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
  • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

  • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
  • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Uwagi i zapytania na temat baz danych: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Zapraszamy do korzystania bazy Communication Source w subskrycji na rok 2020

LISTA ALFABETYCZNA BAZ DANYCH

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach 
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Web of Science

Wyszukiwanie w Web of Science™
   

Copyright 2014 Clarivate Analytics   

Wyszukiwanie w zakresie IP komputerów w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Loading...
Skip to content