Bazy danych

Zdalny dostęp do e-źródeł – zmiana logowania

więcej>>

opis Web of Science (poszerzony o pakiet Citation Connection)

Web of ScienceTM Core Collection
BIOSIS Citation IndexSM
Current Contents Connect®
Data Citation IndexSM
Derwent Innovations IndexSM
KCI-Korean Journal Database
MEDLINE®
SciELO Citation Index
Zoological Record® 

Web of Science Core Collection: Citation Indexes: 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes: 

Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2010-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
Index Chemicus (IC) --2010-present 

Journal and Highly Cited Data (od września 2015 r. )

(połączenie bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators)

InCites

Journal Citation Reports 1997-2017

opis SCOPUS

Jak można korzystać z książek, czasopism i baz danych w domu?

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych). 

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

W przypadku pracowników i studentów zagranicznych do identyfikacji konieczne jest podanie numeru karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

Z systemu może korzystać jednocześnie 40 użytkowników.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

 • czy karta biblioteczna jest aktualna (tj. czy została przedłużona jej ważność – jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni BU celem przedłużenia jej ważności);
 • w przypadku zagranicznych pracowników i studentów UAM należy skontaktować się z Wypożyczalnią BU, celem weryfikacji nr PIN.

Kontakt z Wypożyczalnią BU: tel.829-38-51,

e-mail: jolanta.grzeskowiak@amu.edu.pl

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

„Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

 • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
 • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

 • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
 • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

 • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
 • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
 • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
 • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
 • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

LISTA ALFABETYCZNA BAZ DANYCH

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach 
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Loading...