Konstytucja dla Nauki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – definiująca nowy sposób ewaluacji dorobku naukowego – weszła w życie 1 października 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodnik, który przybliża zamierzenia ustawodawcy w tej materii Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze, jednostki naukowe i publikacje?

Prezentujemy najważniejsze dokumenty związane z nową ustawą.

Loading...
Skip to content