Lending Library

61-816 Poznań, access from the gate passage at 40 Ratajczaka St.
tel. 4861 829 38 51
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

from 14 September 2015 to 30 June 2016

Mon.- Fri.  9.00 am – 8.00 pm.

Sut.          10.00 am – 5.00 pm.

Sun.          closed

Books from the stacks are delivered to the reading rooms specified by you in your request.

Days and hours

Monday – Friday     from 9.00 am. to 8.00 pm.

Saturday                   from 10.00 am. to 5.00 pm.

Ordering books and advance booking

Please be informed that the University Library offers a new service to help its users order and reserve required material via electronic service. You can start ordering or reserving items straightaway from the online catalogue (WebPAC) – available only for the items marked with the button “Order” and “Reserve”.

In order to submit a valid order or reservation it is important to mark appropriate location for collecting books matching the location of the item. Failure to indicate the right location for collecting the reserved item will result in your order being cancelled.

Books from the library of the Institute of History can be borrowed for specified short loan periods only by research workers of the University and students of the Institute. Other users have access to the resources of the library in the reading room. 

Within the interlibrary loans scheme, libraries from outside Poznań can place orders for books from the stacks of the University Library only for those items which have the button “Order” activated.

Enter on-line catalogue

Dear Library User,

Please keep in mind that you are solely responsible for keeping track of library due dates. However, as a courtesy, the Library will now email you a remainder notice with the due date information thanks to a new version of the system application of electronic reminder and overdue notices launched by the Library. A reminder notice will be issued to inform users about the date due. When a publication has not been returned by the default due date, an overdue notice will sent to the patron.

Electronic reminder notices will be issued seven (7) and three (3) days before items are due, whereas overdue notices are generated by the system and sent to delinquent patrons on the 7th, 14th and 21st day following the due date. Students and library patrons who fail to return materials after the third and the last overdue notice will lose their borrowing privileges and all library services available for them may be blocked.

The overdue notices service is free of charge. To update mailing address information you will need to go to ”Reader’s Account” in the online catalogue.

Books requests can be ordered online using your own library account. Sign in to your account online and make a request for an item or see when your items are due in the on-line catalogue (WebPAC) –  click on the button “Order a book” or “Reserve a book”.

Books from the stacks are delivered to the reading rooms or the Check-Out Desk as specified by you in your request. The selection of a wrong pick-up location once the hold is placed may cause your request to be cancelled.

Books from the faculty library of the Institute of History Institute can be checked out by research staff and students of the Institute and other institutes of the AMU Faculty of History.

Non-members of the Faculty can use the materials from the collection of this library exclusively on the premises of the library.

Inter-library loans for libraries outside Poznań can be requested only for the books from the stacks and only when the button ”Order a book” can be activated.

Electronic reminders are sent 7 and 3 days before the due date, whereas reminders on overdue library items are sent 7, 14 and 21 days after the due date. The third, ultimate reminder on overdue library item will concurrently deactivate the user’s account until the outstanding fine is paid.

Reminders on overdue books are sent free of charge. Should the need arise, you can update your e-mail address on the User’s Account in the on-line catalogue.

Overdue fines can be paid either online or at the library (Check-Out counter in the Circulation Department).

To check your account and pay a fine via electronic banking, by a credit card or a bank money transfer, go to your online library account in the on-line catalogue, choose: “Check and pay fines” button and follow the instructions.

Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej to licząca ponad 80 tys. woluminów kolekcja podręczników akademickich oraz wybranych lektur uzupełniających i audiobooków w wolnym dostępie, przeznaczonych dla studentów UAM oraz pozostałych zainteresowanych czytelników.

 

Z  Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać:

  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci UAM,
  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci państwowych szkół wyższych na terenie Poznania, należących do PFBN.
  • Pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Zachodniego, Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Emerytowani pracownicy naukowi wyżej wymienionych uczelni i instytucji,
  • Bibliotekarze, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  UAM  (w tym emerytowani)
  • Bibliotekarze bibliotek poznańskich
  • Pozostali zainteresowani (wypożyczanie kaucyjne).

 

By sprawnie poruszać się w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej, należy zapoznać się z następującymi informacjami. Do zapisu niezbędny jest dowód osobisty oraz legitymacja studencka, doktorancka bądź służbowa. Studenci i pracownicy naukowi państwowych uczelni wyższych, należących do PFBN, zobowiązani są do posiadania aktualnej karty bibliotecznej macierzystej uczelni. Przed wejściem na salę z księgozbiorem należy skorzystać z szatni. Prosimy o pozostawienie wierzchniego okrycia oraz toreb w szafkach. Następnie trzeba okazać legitymację studencką, doktorancką bądź pozostawić kartę czytelnika.

Wszystkie książki z księgozbioru Wypożyczalni BU są zarejestrowane w katalogu on-line. Księgozbiór Wypożyczalni BU podzielony jest na 14 działów. Każda dziedzina nauki oznaczona jest odrębnym kolorem. Publikacje znajdują się w wolnym dostępie. Nie zamawia się ich elektronicznie, lecz samodzielnie wyszukuje się je na półkach. Książki ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego słowa tytułu ( w przypadku prac zbiorowych wydanych pod redakcją). Na szczytach regałów umieszczono alfabetyczne wykazy książek. Na półkach znajdują się publikacje oklejone srebrnym paskiem, są to pojedyncze egzemplarze najnowszego wydania. Z tych książek można korzystać jedynie na miejscu, bądź wypożyczyć je w trybie nocnym.

 

Przed opuszczeniem sali trzeba zarejestrować wypożyczenia u dyżurnego bibliotekarza. Zgodnie z regulaminem, przed wyjściem z wypożyczalni należy sprawdzić w komputerze stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Studenci UAM oraz państwowych uczelni wyższych należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych mogą wypożyczać publikacje z księgozbioru Wypożyczalni BU na okres 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda. Pozostali czytelnicy wypożyczają książki z wymienionego księgozbioru na okres 30 dni.

Książki z magazynu przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz, zamawia się elektronicznie poprzez katalog on-line. Prosimy zwrócić uwagę na lokalizację odbioru publikacji i wybrać wypożyczalnię. Zamówione pozycje odbiera się w Wypożyczalni BU, po otrzymaniu powiadomienia o ich realizacji na adres e-mail.

Stan konta bibliotecznego można sprawdzić na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (lib.amu.edu.pl), w zakładce „konto czytelnika”.

Wszystkie wypożyczenia można prolongować zdalnie na tydzień przed datą zwrotu, po zalogowaniu się na własne konto. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu książek (każdorazowo o 30 dni), o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego czytelnika.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu system nalicza opłatę w wysokości 0,30 zł za każdy wolumin, każdego dnia. Książki można wypożyczać ponownie dopiero po uregulowaniu opłaty. Można tego dokonać w wypożyczalni, przy zwrocie przetrzymywanych książek, lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (link w koncie czytelnika).

W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Serdecznie zapraszamy do Wypożyczalni BU, gdzie zawsze można uzyskać pomoc od dyżurujących bibliotekarzy.

Loading...
Skip to content