Otwarte Dane Badawcze (Open Research Data)

„Dane badawcze – dokumenty w formie cyfrowej, inne niż publikacje naukowe, które są gromadzone lub opracowywane w ramach działalności badawczo-naukowej i są wykorzystywane jako dowody w procesie badawczym bądź też są powszechnie akceptowane w środowisku naukowym jako konieczne do weryfikacji poprawności ustaleń i wyników badań”

(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, art. 2, p. 9)

W programach grantowych programu Horyzont 2020 oraz konkursach Narodowego Centrum Nauki wymagane jest stworzenie planu zarządzania danymi – Data Management Plan (DMP).

Elementy planu zarządzania danymi badawczymi:

 • opis pozyskanych lub wykorzystywanych danych,
 • rodzaje i formaty plików wytwarzanych  w projekcie,
 • przechowywanie danych,
 • zasady dostępu,
 • prawne i etyczne aspekty przechowywania i udostępniania danych,
 • koszty niezbędne do przygotowania danych, ich
  udostępniania i przechowywania

Zasady udostępniania danych badawczych

Według FAIR DATA dane badawcze powinny być:

 • Findable – łatwo wyszukiwane i znajdowane
 • Accessible – dostępne np. w repozytorium danych
 • Interoperable – interoperacyjne: opisane w odpowiednim standardzie oraz z zastosowaniem prawidłowej metodologii
 • Reusable – udostępnione do wielokrotnego użycia na odpowiedniej licencji

Znalezione obrazy dla zapytania FAIR DATA

Ilustracja: Sungya Pundir, Wikimedia Commons,
CC BY-SA 4.0

Przechowywanie danych badawczych zalecane jest w otwartych repozytoriach danych badawczych np. RepOD i Zenodo

Strona z narzędziem do tworzenia planu DMP:  https://dmponline.dcc.ac.uk/

Darmowa aplikacja pomagająca tworzenie planu zarządzania danymi DMPTool  

Wyszukiwarka  zbiorów badawczych udostępnianych w repozytoriach Google Detaset Search

 

 

Loading...
Skip to content