Rocznik „Biblioteka”

„Biblioteka”. Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu

ISSN 1506-3615

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM – PRESSto.

Rocznik ”Biblioteka” wydawany jest od 1997. Obecna edycja jest kontynuacją czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, redagowanego przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, a wychodzącego w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby zaakcentować tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi rocznik otrzymał podwójną numerację. Tom pierwszy opatrzono numerem 1, zaś trwanie tytułu zaakcentowane zostało podanym w nawiasie kolejnym numerem całości.

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje. Artykuły i Miscellanea i Przekłady opatrzone są abstraktami w języku angielskim. Na język angielski przetłumaczony jest także spis treści każdego tomu. Materiały mogą być ilustrowane zdjęciami w wersji czarno – białej (wyjątkowo w kolorze). Tomy „Biblioteki”, od 1(10)1997 do 10(19)2006, w pełnej wersji, posadowione zostały na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od roku 2007 treść kolejnych tomów „Biblioteki” dostępna jest w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

Czasopismo ma charakter ogólnopolski. Redakcja przestrzega zasady, aby przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów pochodziło z innych niż poznański ośrodków naukowych. „Biblioteka” od 2004 roku jest czasopismem recenzowanym. Recenzje przygotowują wybitni znawcy wskazanej wcześniej problematyki. Odbiorcami „Biblioteki” są przede wszystkim pracownicy bibliotek akademickich, bibliotekarze zatrudnieni w większych bibliotekach publicznych, pracownicy i studenci instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a także inni zainteresowani. Od początku ukazywania się nowej edycji „Biblioteki” (1997) redaktorem naczelnym rocznika jest dr hab. Artur Jazdon a sekretarzem redakcji dr Aldona Chachlikowska.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

„Biblioteka” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW z ilością 8 punktów.

Więcej na temat czasopisma:

Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11 – 19.

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM – PRESSto.

„Biblioteka” ISSN 1506-3615
„Biblioteka” (online) 2391-5838

Adres redakcji:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań

 

 

Loading...
Skip to content