Seria: Libri Librorum

Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu opracowują typograficznie i przygotowują do druku w formie reprintów, pod wspólnym tytułem Libri librorum, dwie niezwykle interesujące serie wydawnicze.

Seria: Eximiorum Poloniae librorum

W ramach serii prezentowane są ważne dla dziejów kultury i języka – rzadkie, najcenniejsze  druki polskie z XVI -XVIII wieku.

Seria: Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Seria zawiera edycję wszystkich książek w języku polskim wydrukowanych około 1543r.

Loading...