Usługi online

Zapytaj bibliotekarza

Udzielanie wszelkich informacji bibliotecznych i katalogowych

Oddział Udostępniania. Punkt Informacyjny – zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Zapisy online przez katalog bibliotek UAM 

Zapisy online

Zaproponuj kupno książki

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Zaproponuj zakup książki

Przygotowanie materiałów do reprografii

Zamówione kserokopie przesyłamy pocztą tradycyjną za zaliczeniem pocztowym. 

Uwaga usługa jest płatna. Zobacz cennik usług + koszty przesyłki. 

Z e-źródeł wysyłamy pojedyncze kopie tylko pracownikom nauki.

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 3849 
library@amu.edu.pl

Wypożyczenie międzybiblioteczne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 61 829 3852
wmb@amu.edu.pl

Lokalizacja materiałów w katalogach bibliotek krajowych oraz zagranicznych

Usługa polega na wyszukiwaniu materiałów w bibliotekach polskich lub zagranicznych, niedostępnych zarówno w Bibliotece Uniwersyteckiej, jak i w innych bibliotekach Poznania. 
Sprawdź katalogi pomocne w wypożyczaniu międzybibliotecznym

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 61 829 3852
wmb@amu.edu.pl

Weryfikacja danych bibliograficznych, potrzebnych do publikacji fachowych i prac naukowych

Usługa polega na weryfikacji danych bibliograficznych (np. brakujące strony artykułów, autorzy, tytuły artykułów i czasopism; tytuł, autor oraz rok wyd. książki) na podstawie zasobu BU. 

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel. 61 829 3849
library@amu.edu.pl

Sporządzanie kwerend bibliograficznych

Usługa jest dostępna tylko dla pracowników i instytucji naukowych.

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829-3849
library@amu.edu.pl

Dostęp i pełna informacja o źródłach elektronicznych w subskrypcji UAM i Open Access 

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel. 61 829 38-41,-49,-66
library@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content